Våre verdier skal skape verdier for våre kunder

Etter vår oppfatning har mange regnskapsfirmaer hatt lite fokus på hvilken merverdi de gir til sine kunder utover det å tilfredsstille lovens regnskapskrav.

Contabilita adresserer nettopp dette og vår filosofi gjennomsyrer alt vi gjør. Alle våre medarbeidere tenker verdiskapning i alle ledd for våre kunder. Dette er nettopp denne filosofien og våre verdier som bidrar til å skape verdier for våre kunder.

Dette kommer frem gjennom effektivisering av prosesser, valg av riktige systemer, gi proaktiv innsikt og økonomisk informasjon til våre kunder for å foreta de de beste valgene som skaper den største verdiskapningen.

Vår kunder skal sitte igjen med større verdi etter møtet med oss.

Ghulam Abbas, daglig leder Contabilita AS

Dette oppnår Contabilita gjennom å:

  • Tilpasse våre tjenester til våre kunders behov
    Ingen av våre kunder er like, og en standardløsning gir lite verdi. Noen kunder ønsker at vi skal bistå kun med deler av våre tjenester, mens andre vil at vi utfører alt på deres vegne. Denne fleksible og kundeorienterte tilnærmingen gir våre kunder verdi for tjenestene.
  • God forståelse av våre kunders virksomhet og bransje
    Vi mener det er en forutsetning å kjenne våre kunders virksomhet og bransje. Derfor er vi alltid oppdatert på det seneste innen lovendring og endrede trender som påvirker våre kunder. Våre medarbeidere har også bransjekompetanse slik at våre kunder kan være trygge på Contabilita.
  • Rett informasjon til rett tid
    Vi mener at regnskap er en ferskvare. Verdien av regnskapsinformasjonen avtar med tiden, og gir størst verdi når kunder har tilgang til på løpende og rett informasjon som de kan bruke og utnytte for å drive sine bedrifter på en bedre måte som bidrar til større verdiskapning.

Ta kontakt, og vi kan sammen se på mulighetene for verdiskapning for deg og din bedrift!