Endring er essensielt for å møte konkurranse, opprettholde posisjon og sikre ny vekst. Contabilita Rådgivning og konsulenttjenester hjelper deg til å gjøre ting smartere i bedriften. For å se potensialet og iverksette tiltak for å oppnå effekt, er det fornuftig og gjerne nødvendig, å hente hjelp og inspirasjon utenfor egen organisasjon. Gjør deg klar for å ta grepene som skal til for å bli enda bedre.

Etablere / avvikle virksomhet

Skal du starte egen bedrift? Eller tenker du å legge ned? Vi har gjort dette mange ganger før og hjelper deg gjennom hele prosessen. Vi hjelper deg med å velge rett selskapsform (AS, ENK, NUF, +), selskapsstruktur, og ordner alt av nødvendige dokumenter og registreringer for å enten å etablere selskapet eller avvikle på en riktig måte.

Kjøp og salg av virksomhet

Contabilita bistår sine kunder med oppkjøp og fusjon (M&A) samt salg og fisjon. Vi har erfaring med å veilede våre kunder gjennom hele prosessen og i samarbeid med våre partner utfører vi selskapsgjennomgang (due diligence) for å sikre at kjøper har tilgang på rett informasjon om tilstanden på selskapet.

Budsjettering

Et godt budsjett er viktig for å måle selskapets prestasjoner. Et godt budsjett hjelper også ledelsen med effektiv styring av selskapet og foreta viktige beslutninger. Vi har lang erfaring med budsjetter og prognoser som gir realistisk bilde på bedriftens fremtid.

 

Styrearbeid

Det stilles en del krav til styremedlemmer som utfører styrearbeid. Vi har erfaring og kompetansen med å sitte i ulike styreverv både i næringslivet og utenom. Contabilita kan tilby personer som kan påta seg ansvar og utføre styrearbeid på både kort og langsikt.

 

Analyse og økonomisk rådgivning

Analyse og økonomisk rådgivning er komplekst grunnet mange ulike faktorer som endrede trender, makroøkonomiske forhold, teknologiske nyvinninger og mye annet. Vi analyserer alt dette, og presenterer og gir råd til våre kunder på en enkel og forståelig måte.

 

NAV

Vi har erfaring med NAV og bistår våre kunder med å søke refusjon av sykepenger og dokumentere inntektsmelding og sykepengesøknad.