Med Contabilita kan du enkelt administrere din økonomi og få hjelp til regnskap, lønn og IT. Våre erfarne rådgivere i Oslo er her for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av virksomheten din.

Regnskapstjenester

Contabilita tilbyr et komplett spekter av regnskapstjenester som tar gjettingen ut av styring av økonomi. Vår enkle regnskapspakke gjør det enkelt for de som ønsker å gjøre sitt eget regnskap, eller vi kan tilby mer omfattende systemer som tar hånd om alle detaljene for deg.

Ekspertråd

Våre erfarne rådgivere i Oslo står klare for å gi skreddersydde råd og veiledning når det gjelder styring av din bedrifts økonomi. Vi hjelper deg med å utarbeide årsregnskap, skattemeldinger og andre økonomiske dokumenter du trenger raskt og nøyaktig.

Rolig til sinns

Med Contabilita som håndterer din økonomi, kan du være trygg på at alt er ivaretatt på riktig måte og at ingen detaljer blir oversett. Vi gir omfattende støtte og råd slik at du kan ta informerte beslutninger om virksomheten din med tillit.

Loven krever at de fleste selskaper fører regnskap for sin virksomhet. Overlat dette til oss! Vi i Contabilita tilbyr alle typer regnskapstjenester tilpasset dine behov. Vi tilbyr alt fra tradisjonelle regnskapstjenester til elektroniske løsninger som forenkler hverdagen til våre kunder. Vi utfører disse tjenestene for små og mellomstore bedrifter.

Contabilita sørger for avslutning og innrapportering av det gamle, slik at du kan ha fokus på det nye. Vi utarbeider skattemeldinger, årsregnskap, avstemming, hjelper med styre- og generalforsamlingsprotokoll hvis ønskelig og sender alt sammen via Altinn innenfor fastsatte frister. For ikke-revisjonspliktige kunder utarbeider vi også kun skattemelding dersom kunder ønsker det.

Hjelp med årsrapporteringene innen fristene

Contabilita kan hjelpe til med årsregnskapet og årsoppgavene uavhengig av regnskapssystemet som blir brukt, som for eksempel:

  • Tripletex
  • eAccoutning
  • PowerOfficeGo
  • Fiken
  • Conta
  • Alle andre Visma og Azets systemer

Ta kontakt, så hjelper vi med rapporteringene innen fristene.

Alle må betale skatt, og for de fleste gjelder det også merverdiavgift (MVA). Men det er dumt å betale mer enn nødvendig. Vi hjelper våre kunder med å optimalisering av selskapsstrukturen for skatt og merverdiavgift.

 

I tillegg foretar vi skatteberegninger og endring av forskuddsskatten for deg.

Skattemeldingen – frist 31. mai 

 

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå. Sammen med en eventuell årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst. 

For selskaper som avslutter regnskapsåret 31.desember er fristen for innleveringen via Altinn 31. juli.

Årsregnkapet og evt. årsberetning skal godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt (30. juni).


Årsregnskapets innhold 

 

Les mer om årsregnskap.

Vi i Contabilita kan bistå våre kunder med økonomiske rapporteringer for bedriftsledelsen og styret hvis ønskelige. Vi utarbeider resultatrapporter og nøkkeltall som viser utviklingen til selskapet. Vi bruker denne informasjonen til å avdekke økonomiske faresignaler og muligheter.